O cliente poderá, no prazo de 30 días, tras a recepción do produto, proceder á súa devolución. A devolución deberá formalizarse mediante correo electrónico enviado á dirección tonline@sargadelos.com, mencionando sempre o número de pedido en liña. O cliente farase cargo dos custos directos de devolución do produto á seguinte dirección:

PORCELANA DE SARGADELOS SL

O CASTRO S/N

15160 SADA (A Coruña) (SPAIN)

Tel.: +34982557841

Aceptarase a devolución, tras a comprobación do bo estado das pezas devoltas e das súas embalaxes, coa devolución do importe abonado polo Cliente, deducido dos custos de transporte da entrega. A devolución realizarase mediante o método de pago utilizado no momento da compra (nun prazo máximo de 30 días). En consecuencia, SARGADELOS resérvase o dereito de non aceptar devolucións de produtos sen aviso previo/previo aviso, conforme o anteriormente mencionado, e que non cumpran as mesmas condicións de conformidade da data da súa entrega ao Comprador (concretamente produtos que sufrisen calquera tipo de utilización, transformación, danos e/ou falta da embalaxe orixinal /accesorios/complementos).

Ademais, se o cliente considera que o mesmo non se axusta ao estipulado no Contrato, deberá poñerse en contacto con SARGADELOS dentro dos 2 días hábiles seguintes á data de recepción do mesmo. Neste caso, o Cliente deberá indicar expresamente os motivos da súa reclamación. O equipo de soporte da páxina web www.sargadelos.com, coordinará co Cliente a forma na que deberá proceder para a devolución da mercadoría, no caso de que a mesma se xustifique, Sargadelos asumirá os gastos de devolución da mesma.