CALIDADE

A calidade é un dos catro piares fundamentais que conforman a alma de SARGADELOS, perseguímola minuciosamente en cada fase de elaboración dos nosos artigos.

Cada peza de porcelana é deseñada, composta, moldeada, secada, decorada e cocida seguindo un proceso que garante unha calidade inmellorable, controlada desde a súa orixe, deseño, produción, embalaxe e destino.

ORIXE

Como en calquera proceso artístico ou creativo, todo empeza cunha boa idea, e o punto de partida é igual de importante que a meta. No noso estudo de deseño, debuxamos, esculpimos, modelamos, pero sobre todo imaxinamos produtos con alma, acredores da longa historia e tradición de Sargadelos, pero de radical vangarda e actualidade, que transcenden máis aló do valor estético.

En ocasións, ademais, colaboramos con deseñadores e artistas de talla nacional e internacional, reforzando o noso compromiso coa arte e a vangarda, rexenerando á vez o noso propio enfoque e estilo.

MODELO

Unha vez satisfeita a fase de deseño, os nosos artesáns tallan concienzudamente e a man un prototipo de escaiola coa axuda de ferramentas como gubias ou coitelos.

A técnica a de ser precisa, pois calquera imperfección sobre o modelo podería comprometer o resultado final de toda unha serie de pezas.

MOLDE

En la manufactura de porcelanas, nunca se sobre estima lo suficiente la confección del molde matriz, la madre de todos los moldes que se usarán en producción.

Partiendo de un modelo de resina extraído a molde perdido a partir del prototipo, nuestros expertos nos crea a matriz la base de escayola. Es un proceso laborioso y complejo, donde pueden ocurrir muchos imprevistos que los lleven a empezar de nuevo. Debido a la abrasión de la pasta de porcelana, los moldes de producción se desgastan en el proceso y solo posee en unos 80 usos, por lo que nuestros técnicos los renuevan constantemente para asegurar la máxima calidad en cada ciclo de producción.

Partiendo de un modelo en escayola, nuestros expertos estudian y crean la matriz.

É un proceso laborioso e complexo, onde poden ocorrer imprevistos que os leven a comezar de novo. Debido á abarasión da barbotina, os moldes desgástanse.

MATERIA

Unha vez que contamos co molde, podemos comezar o proceso de produción. O primeiro é contar cunhas materias primas de calidade, e as nosas son o caolín, o feldespato, o cuarzo, a auga, os pigmentos de cor, o verniz e o lume.

En SARGADELOS realizamos unha rigorosa selección de materiais dos que partir, favorecendo e rexenerando o ciclo económico local. Tras un arduo control de calidade, refugamos calquera impureza, defecto ou anomalía que poida afectar o resultado final.

PREPARACIÓN

Unha vez elixido o mellor do mellor, mesturamos a materia prima nos nosos muíños para conseguir as pastas que servirán como base para dar forma a os nosos artigos. A técnica de moenda varía segundo o tipo de pasta que se queira conseguir.

O calibrado dará lugar a pastas máis plásticas, ideais para elaboración de cuncas, pratos ou fontes, que se prensan para eliminar o excedente de auga e se extrúen en cilindros de diferentes calibres en función de cada produto. O coado proporciona pastas con densidades variables, a barbotina, de textura líquida idónea para verter nos moldes de escaiola e aplicadas en función da peza que se vaia a facer.

PASTA

O calibrado é a técnica de modelado de pezas xeradas xeométricamente, en tornos mecánicos sobre os que se coloca a pasta.

O anverso da peza obtense por presión sobre o molde de escaiola, mentres que o reverso o modela o propio torno. 

LÍQUIDO

A técnica de coado susténtase na vertedura da barbotina ata exceder o molde de escaiola.

A porcelana líquida adhírese ás paredes do molde creando un casco cuxo grosor varía en función do tempo. Vértese o excedente de barbotina e déixase secar ao aire ata que logra a consistencia suficiente como para ser desmoldado.

ENSAMBLADO

Moitas das nosas pezas máis icónicas e complexas están formadas por varias pezas que, unha vez desmoldadas, teñen que ser ensambladas a man.

TALLADO

Na xoiería e pezas pequenas empregamos técnicas manuais de tallado a partir da pasta de cerámica de alta densidade. Estas pezas píntanse a man con delicadeza, empregando pinceis de calibre mínimo, detalle a detalle.

SECADO

Unha vez moldeadas, as pezas almacénanse en habitacións de secado. Nelas, a auga que contén a pasta de porcelana se evapora lentamente, compactándoa e solidificando así a peza.

O control total sobre a temperatura é esencial: a habitación deberá permanecer a unha temperatura e humidade estables para reducir o risco de agrietamiento.

BIZCOCHADO

Unha vez secas, as pezas colócanse coidadosamenten unha estrutura coñecida como "vagoneta" e nunha operación de encaixe para optimizar a calor que lembra a un imposible quebracabezas, e introdúcense nun forno a alta temperatura, someténdoas á técnica de biscoitado.

A palabra procede do inglés biscuit (galleta), debido ao enfornado. Un símil adecuado para os nosos procesos, xa que tratamos cada artigo co mesmo agarimo, mimo e talento que require a arte culinaria.

COR

En Sargadelos confeccionamos as nosas propias cores, partindo de pigmentos de altísima calidade delicadamente mesturados e moídos coa axuda de cantos de cuarzo. O azul cobalto é a cor icónica da marca, coñecido a través do tempo e nunha amplísima xeografía, constituíndo un auténtico fito do deseño industrial e cultural no mercado da porcelana. Cabe destacar que a cor aplicada é completamente diferente ao observado no resultado final, achegándose moito máis ás tonalidades pastel. É mediante a aplicación do verniz e a cocción final que a peza adquire ese ton escuro característico da marca. Esta tarefa é sumamente complexa, xa que o pintor deberá achar a tonalidade pertinente, teniendo en cuenta procesos posteriores.

DECORADO

Sobre o biscoito de porcelana, aplicamos unha das partes máis artísticas da nosa marca: o decorado, que se aplica, dependendo da cor, baixo e sobre cuberta, é dicir, antes e despois de vitrificar a peza. Cada peza píntase a man mediante o uso de padróns previamente cortados polos nosos técnicos, unha a unha. Os deseños, elaborados polos nosos equipos artísticos, seguen padróns tradicionais inspirados na cultura céltica e atlántica, adaptándoos sempre ao noso icónico estilo vangardista que é selo da casa. Non todos os detalles pódense conseguir con padróns. Os pinceis dos nosos especialistas terminan o traballo, engadindo, retocando, debuxando, chegando a ese grao de perfección, mimo e acabado natural ao que non chegan os procesos industriais. As pezas delicadas, as edicións especiais e os detalles máis complexos píntanse exclusivamente a man, sen uso de padróns. Un proceso minucioso pero necesario nesa procura de excelencia que nos caracteriza.

VIDRIADO

Unha vez pintadas, as pezas sométense a distintos baños de verniz, dependendo da peza, o que a cubrirá, deixándoa completamente en branco.

Posteriormente, unha vez seca, as pezas almacénanse dunha forma moi característica nuns vagóns, dependendo da tipoloxía do forno, tratando de economizar o espazo o máximo posible para sometelas ao proceso de cocción.

COCCIÓN

As estruturas que conteñen as pezas esmaltadas almacénanse nun “tren” que avanza lentamente cara ao forno. Alí é onde a maxia do lume produce o seu feitizo: a calor converte o quebradizo biscoito en cerámica de calidade a máis de 1.400 graos centígrados. O esmalte é absorbido pola peza, revelando os tons intensos das cores que tanto nos caracterizan.

En definitiva, do forno saen as pezas convertidas en auténticas porcelanas de SARGADELOS.

...