Navalla Taramundi de Sargadelos Personalizable

Referencia: 03030226

Sargadelos fai unha versión a navalla modelo Melchor Legaspi, achegando o que mellor sabe facer: porcelana.


En cada un dos lados da empuñadura orixinal de granadillo, insérese un rombo decorado co símbolo do trisquel.


Melchor Legaspi foi un dos mellores cuchilleros de Taramundi, e as súas navallas destacaban pola súa ornamentación e bo corte.


A personalización terá un máximo de 12 caracteis.


Escribir o nome no apartado "Notas do cliente" ao finalizar o pedido.Tempo de entrega aproximado 15-20 días laborables.Materiais: Madeira de Granadillo, Porcelana, Aceiro Sandvik 14C28N


Dimensións: Longo Pechado: 10 cm


Longo Aberto: 18 cm


Longo Folla: 8,2 cm


Grosor Folla: 0,2 cm


Ancho Mango: 2 cm


Sistema de Bloqueo


Artesán C. Quintana Taramundi

Navalla Taramundi de Sargadelos Personalizable

Referencia: 03030226

232 $

Sargadelos fai unha versión a navalla de Taramundi modelo Melchor Legaspi, achegando o que mellor sabe facer: porcelana.

100% secure payments