Somos Sargadelos

A nosa historia remóntase a 1806, coa fundación da primeira fábrica en Galicia, o noroeste español, sendounha das máisantigas de Europa. Desde entón manufacturamos, con auténtica obsesión polas técnicas e os detalles, a porcelana de máxima calidade que nos converteununhaicona.

A tensión entre a cultura tradicional e o deseño máisvangardistaforonesenciaisna evolución das nosas porcelanas. Os nososmestresartesáns colaboran cos deseñadoresmáis innovadores para crear pezas diversas, cunhapersonalidade única, inconfundible e irreproductible.